ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 24.05.2021 09:33
Кількість переглядів: 103

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

________________20213187547________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

1. Планована діяльність

Експлуатація Янівської ділянки Чорнобильського родовища питних підземних вод Св. №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, у зоні відчуження Чорнобильської АЕС для забезпечення господарсько - питних та виробничих потреб ДСП «Чорнобильська АЕС». Свердловини діючі, видобування здійснюється на підставі Спеціального Дозволу на користування надрами від 20 листопада 2013 року № 5873.

Планована діяльність розглядає 7- м свердловин Янівського водозабору глибиною 83-86 м, які були пробурені КБУ-581 тресту «Укрбурвод» та ТОВ «Екобурсервіс» в 1984-2006 рр. Свердловини обладнані на водоносний комплекс бучацьких та канівських відкладів, який на ділянці має повсюдне поширення. Протяжність ділянки, на якій розміщенні свердловини, складає 2,5 км. Продуктивність свердловин – від 30 до 56 м3/год. Ліміт забору води з підземних джерел згідно Дозволу на Спеціальне водокористування від 06.11.2017 року № 109/КВ/49д-17 становить 14 484,14 м3/добу та 4045,90 тис. м3/рік. Характеристика свердловин №№ 5-9:

  • діаметр обсадних труб робочої колони та частини фільтру – 273 мм;
  • інтервал установки робочої частини фільтру – від 51 до 82 м.

Характеристика свердловин №№ 10-11;

  • на різних глибинах закріплені обсадними трубами – 426 та 325 мм;
  • робоча частина фільтру встановлена від 51,7 до 80 м робочим діаметром -219 мм.

Встановлені Зони санітарної охорони навколо св. №№ 5-11. I пояс ЗСО (зона суворого режиму) встановлена навколо кожної свердловини складає: Для Свердловин №№ 5, 6, 7, 8, 9 становить - 30 х30 м; Для Свердловин №№ 10, 11 становить - 60х60 м.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 

2. Суб’єкт господарювання

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» Код ЄДРПОУ – 14310862.

Юридична адреса: 07100, Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, буд. 7/1. Контактний телефон: (04579) 2 – 56 - 70, e-mail: office@chnpp.gov.ua.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону
)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50, 260-31-13 e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»),

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

нормативний документ, що передбачає його видачу)

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

__________________________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50, 260-31-13 e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50, 260-31-13 e-mail: OVD@mepr.gov.ua .

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 595 аркушах.

__________________________________________________________________________________________   (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

__________________________________________________________________________________________ (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. З 27.05.2021 р. у приміщенні № 1023 офісного центру ДСП «Чорнобильська АЕС» Юридична адреса: 07100, Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, буд. 7/1. Контактний телефон (04593) 4-21-08, Контактна особа Степанова Інна Миколаївна;

2. З 27.05.2021 р. у приміщенні Іванківської селищної ради. Адреса: Київська обл. Вишгородський р-н, смт. Іванків, вул. І. Проскури, 47. Контактний телефон: (0459l) 5-29-99. Контактна особа Осипенко Інна Михайлівна.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість _може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь