ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 12.03.2021 16:50
Кількість переглядів: 79

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

 

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Код ЄДРПОУ - 14310862

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 07100, Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, буд. 7/1. Контактний телефон: (04579) 2 – 56 - 70, e-mail: office@chnpp.gov.ua.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

         Експлуатація Янівської ділянки Чорнобильського родовища питних підземних вод Св. №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, у зоні відчуження Чорнобильської АЕС для забезпечення господарсько - питних та виробничих потреб ДСП «Чорнобильська АЕС». Свердловини діючі, видобування здійснюється на підставі Спеціального Дозволу на користування надрами від 20 листопада 2013 року № 5873. Питні підземні води - корисні копалини загальнодержавного значення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827.

Технічна альтернатива 1.

_____________________________

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

 

   Планованою діяльністю передбачається експлуатація Янівської ділянки Чорнобильського родовища питних підземних вод Св. №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, з метою забезпечення господарсько - питних та виробничих потреб ДСП «Чорнобильська АЕС», а саме: водопостачання сховища відходів ядерного палива (СВЯП – 2) і заводу по переробці рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Згідно Спеціального Дозволу на користування надрами від 20 листопада 2013 року № 5873 обсяг запасів становить: кат. А+В+С1 – 14,1 тис. м3/добу (А- 6,4; В – 3,0; С1 - 4,7).

     Земельні ділянки, на яких розташовані свердловини, перебувають у довготривалій оренді ДСП «Чорнобильська АЕС». Свердловини №№ 5-11 пробурені 1984 - 2006 рр. в західній околиці м. Прип’ять, на правому березі р. Прип’ять у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, Іванківського р-н., Київської області.

    Видобування підземних вод здійснюється глибинним електронним насосом із свердловин, з проходженням вхідного контролю якості, з подальшою подачею у виробничі підрозділи ДСП «Чорнобильська ЧАЕС».

Технічна альтернатива 2.

   В якості технічної альтернативи 2 планованої діяльності розглядається тампонування експлуатаційних свердловин Янівської ділянки Чорнобильського родовища питних підземних вод та буріння нових свердловин питних підземних вод для забезпечення господарсько - питних та виробничих потреб ДСП «Чорнобильська АЕС».

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

       Янівська ділянка Чорнобильського родовища питних підземних вод розташована в Київській області, Іванківський р-н, західна околиця м. Прип’ять, на правому березі р. Прип’ять, у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Координати свердловин: № 5 51°24’03”30°03’18”; № 6 51°24’09” 30°03’03”; № 7 51°24’14”30°02’49”; № 8 51°24’21” 30°02’35”; № 9 51°24’27” 30°02’23”; № 10 51°23’56” 30°03’27”; № 11 51°23’56” 30°03’27”. Свердловини Янівської ділянки Чорнобильського родовища розташовані на землях орендованими ДСП «Чорнобильська АЕС», термін оренди згідно договору - 49 років.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

      Розгляд місця провадження планової діяльності за територіальними альтернативами недоцільно, у зв’язку з тим, що діючі свердловини розташовані в межах орендованих ДСП «Чорнобильська ЧАЕС» земельних ділянок. Підземні води використовуються для забезпечення господарсько - питних та виробничих потреб ДСП «Чорнобильська АЕС». Експлуатація Янівської ділянки Чорнобильського родовища проводиться згідно Спеціального Дозволу на користування надрами від 20 листопада 2013 року № 5873 та Дозволу на Спеціальне водокористування від 06.11.2017 року № 109/КВ/49д-17.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

      Визначається забезпеченням додатковими робочими місцями робітників ДСП «Чорнобильська АЕС», сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону. Планована діяльність є безпечна для робітників і відповідає діючому природоохоронному законодавству. Водопостачання здійснюється цілодобово. Якість питної води відповідає вимогам ДсаНПіН 2.2.4-171-10.

     5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

      Янівський водозабір складається з 9-ти свердловин глибиною 83-89 м, які були пробурені КБУ-581 тресту «Укрбурвод» та ТОВ «Екобурсервіс» в 1984-2006 рр. Свердловини обладнані на водоносний комплекс бучацьких та канівських відкладів, який на ділянці має повсюдне поширення. Водозабірні свердловини планованої діяльності №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 знаходяться на стадії експлуатації, в якості забезпечення господарчо - питним водопостачанням ДСП «Чорнобильська АЕС». Середня глибина свердловин складає 83 - 86 м. Протяжність ділянки, на якій розміщенні свердловини, складає 2,5 км. Продуктивність свердловин – від 30 до 50 м3/год. Ліміт забору води з підземних джерел згідно Дозволу на Спеціальне водокористування від 06.11.2017 року № 109/КВ/49д-17 становить 14 484,14 м3/добу та 4045,90 тис. м3/рік.

Характеристика свердловин №№ 5-9:

  • діаметр обсадних труб робочої колони та частини фільтру – 273 мм;
  • інтервал установки робочої частини фільтру – від 50 до 82 мм.

Характеристика свердловин №№ 10-11;

  • на різних глибинах закріплені обсадними трубами – 426 та 325 мм;
  • робоча частина фільтру встановлена від 50 до 80 м робочим діаметром -219 мм.

Встановлені Зони санітарної охорони навколо св. №№ 5-11 в середньому складають 30 х30 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

     При проектуванні планованої діяльності враховані екологічні, санітарно - гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з вимогами чинних нормативних документів. Екологічні обмеження встановлюються згідно природоохоронного законодавства України, зокрема Водного кодексу. Врахування специфіки впливу експлуатації свердловин питних підземних вод на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

    - Обмеження впливу на повітряне середовище шляхом дотримання вимог не перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в атмосферному повітрі, використання у двигунах техніки дизельного палива, що відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив затверджених постановою КМУ № 927 від 01.09.2013 р.;

        - Обмеження впливу на водне середовище у відповідності до Водного кодексу України та інших чинних нормативно-правових актів;

      - Обмеження впливу на рослинний і тваринний світ у відповідності до законодавчих вимог щодо: збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу; збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу; недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності тощо;

     - Обмеження впливу на ґрунти шляхом дотримання значення ГДК забруднюючих речовин в ґрунті, нормативів радіаційної безпеки, дотримання вимог Земельного Кодексу України, Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про відходи»;

     - Дотримання норм та вимог, діючих у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС по забезпеченню радіаційної безпеки і т.д..

щодо технічної альтернативи 2

Теж саме що для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

       Територія проведення робіт не знаходиться на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Обмеження планованої діяльності полягає у дотриманні нормативного стану навколишнього середовища, дотримання вимог діючого природоохоронного законодавства України. Планована діяльність виконується згідно норм та вимог, діючих у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС по забезпеченню радіаційної безпеки.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядалась.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

      Так, як Св. №№ 5 – 11 Янівської ділянки Чорнобильського родовища діючі, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно. Підземні насосні станції побудовані відповідно до державних будівельних норм. Використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, яка задовольняє умовам які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

         Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист територій для проведення робіт з тампонажу діючих свердловин Янівської ділянки Чорнобильського родовища питних підземних вод та буріння нових свердловин питних підземних вод для забезпечення господарсько - питних та виробничих потреб ДСП «Чорнобильська АЕС».

щодо територіальної альтернативи 1

     Янівська ділянка Чорнобильського родовища питних підземних вод знаходиться в межах земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ДСП «Чорнобильська АЕС», розташована в Київській області, Іванківський р-н, західна околиця м. Прип’ять, на правому березі р. Прип’ять, у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Зони санітарної охорони витримано, передбачено заходи що не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядалась.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

      Сфера можливого впливу в процесі експлуатації Янівської ділянки Чорнобильського родовища у охоплює:

вплив на атмосферне повітря- прийнятний;

вплив на рослинний та тваринний світ – прийнятний;

вплив на клімат та мікроклімат- прийнятний;

вплив на техногенне середовище – прийнятний;

соціальне середовище – прийнятний;

водне середовище- прийнятний;

геологічне середовище- прийнятний;

ґрунти - прийнятний.

щодо технічної альтернативи 2

        Сфера можливого впливу проведення робіт з тампонажу діючих свердловин та буріння нових свердловин питних підземних вод для забезпечення господарсько - питних та виробничих потреб ДСП «Чорнобильська АЕС» охоплює:

вплив на атмосферне повітря- суттєвий;

вплив на рослинний та тваринний світ – суттєвий;

вплив на клімат та мікроклімат-у межах допустимого;

вплив на техногенне середовище – суттєвий;

соціальне середовище – негативний;

водне середовище- суттєвий;

геологічне середовище- суттєвий;

ґрунти - суттєвий.

щодо територіальної альтернативи 1

     Необхідність виконання планованих робіт зумовлена потребою споживача в забезпеченні господарсько - питними та виробничими потребами ДСП «Чорнобильська АЕС», свердловини існуючі та експлуатуються згідно Спеціального Дозволу на користування надрами від 20 листопада 2013 року № 5873 та Дозволу на Спеціальне водокористування від 06.11.2017 року № 109/КВ/49д-17, можливий вплив на довкілля охоплює:

вплив на атмосферне повітря- прийнятний;

вплив на рослинний та тваринний світ – прийнятний

вплив на клімат та мікроклімат-прийнятний;

вплив на техногенне середовище – прийнятний;

соціальне середовище – позитивний;

водне середовище- прийнятний;

геологічне середовище- прийнятний;

ґрунти - прийнятний.

     Зони санітарної охорони витримано, передбачено заходи що не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядалась.

       9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

      Згідно підпункту 3 та 13 пункту 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об`єктів, що можуть чинити вплив на довкілля.

 

       10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

    11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

        Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р. № 1026.

         12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

         Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

     аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

      надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

       У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

        Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

        Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

        На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

       Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

     13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

        Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

          Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

      У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

  14. Рішення про провадження планованої діяльності

        Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»),

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

         Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

        15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

         Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50, 260-31-13 e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}


 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь